Tuổi thọ và trọng lượng

Duy trì được trọng lượng ổn định, suốt đời dường như có tầm quan trọng hơn so với thừa cân hoặc thiếu cân. So với nhiều phát hiện về tuổi thọ thì điều này có vẻ không mấy ý nghĩa, nhưng có thể đưa tới những gợi ý sâu xa. Một nghiên sâu về 11.700 sinh viên tốt nghiệp Havard từ các lớp trong những năm từ 1916 đến năm 1950 đặc biệt chú ý xem họ đã sống như thế nào từ tuổi trung niên về sau. Những số liệu thu thập được trong những năm từ 1962 đến năm 1998 cho thấy tăng hoặc giảm một trọng lượng vừa phải trong một thời gian dài đã làm tăng nguy cơ tử vong. So với những người giữ được trọng lượng đều đều thì những người bị sụt kg hoặc hơn trong khoảng thời gian 10 năm có 57 phần trăm tử vong cao hơn, trong đó có 75 phần trăm nguy cơ cao hơn về bệnh đau tim mà chết. Những người tăng 5 kg hoặc hơn trong khoảng thời gian 10 năm thì có tốt hơn một chút, với 36 phần trăm tỷ lệ tử vong cao hơn với những người duy trì được một trọng lượng ổn định, nguy cơ chết do bệnh tim nhảy vọt lên 200 phần trăm. Phát hiện này đã lật đổ một quan niệm sai phổ biến cho rằng quá béo là nguy cơ chính kết hợp với trọng lượng, thực ra một khi không có béo phì lâm sàng được định nghĩa là 15 phần trăm hoặc hơn so với thể trọng bình thường, thì có dư thêm một số kg cũng không liên quan gì tới việc quãng đời ngắn đi. Những nghiên cứu thống kê bảo hiểm do tiến sĩ Reuben Andress hướng dẫn cho thấy tỷ lệ tử vong thấp nhất thấy ở những người thừa cân 10 phần trăm và tỷ lệ tử vong cao nhất thấy ở những người thiếu cân mạn tính. Công trình của Andres, dựa trên cơ sở những nghiên cứu hàng triệu người thuộc nhóm xã hội và thu nhập, đã làm mất đi những giá trị xã hội coi việc giữ cho cơ thể được thon thả gọn gàng là tương đương với mọi điều tốt đẹp và mang lại sức khỏe, kết quả là nhiều bác sĩ đã bỏ qua những sự kiện không khớp với những điều tin tưởng phổ biến. Rõ ràng là dù những người này có làm việc vất vả và thấy vui với công việc của họ, song lại thiếu hẳn, không có tham vọng cao. Nghiên cứu sâu thêm nữa của Harvard đã phủ nhận kiểu rập khuôn này, do nó nhấn mạnh tới việc duy trì trọng lượng ổn định. Nó cũng hỗ trợ cho quan niệm cho rằng tiếp tục những chế độ ăn kiêng khem tăng cường là không tốt cho sức khỏe, nhưng gọi đây là một phát hiện thuần túy về cơ thể thì đố với tôi dường như là giả đối, là sai. Trọng lượng không thể tránh khỏi dính liền với hình ảnh bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *