Chức năng tống máu của tim ở người già

Chỉ số một lần tim đập, tương ứng là 46,5±2,6, 42,2±1,8 và 39,6±1,4ml/m2. Thêm vào đó ở những người có tuổi so với người trẻ giảm thể tích phút của máu liên quan đến số ần co bóp tim thưa ra, trong khi đó ở những người già giảm có ý nghĩa thống kê thể tích máu một lần đập.
Qua nghiên cứu về những biến đổi các thông số huyết động ở chuột, thỏ và chó lúc về già cho thấy – thể tích phút của máu và chỉ số tim giảm có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt ở những động vật này không bị vữa xơ động mạch tự phát, nhưng trong khi đó ở người trên 60 tuổi, ở mức độ này hoặc khác hầu như thường gặp vữa xơ động mạch. Việc giảm tống máu của tim ở những con vật già xác nhận là bởi tuổi tác, chứ không phải là hiện tượng bệnh lý. Lưu ý rằng, ở những loài động vật khác nhau có những biến đổi nhịp co bóp tim không giống nhau. Người ta phát hiện ra rằng dự trữ chức năng tống máu tim vượt mức nền trong các gắng sức thể chất dưới mức tối đa sẽ bị giảm theo tuổi. Frolkis bằng thực nghiệm đã xác nhận sự giới hạn khả năng thích nghi đối với các nghiệm pháp gắng sức. Khi gây hẹp động mạch chủ thực nghiệm ở những động vật già thường phát triển thiểu năng tim cấp (đến 48% trường hợp). Chuyển hoá cơ bản giảm theo tuổi. Như vậy, tại sao giảm thể tích phút của máu ở người có tuổi và người già? Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là phản ứng của hệ tim mạch giảm nhu cầu mang oxy đến của tổ chức có tính quy luật. Nhưng giảm nhu cầu oxy thấp hơn so với tổng máu của tim, và điều đó có khả năng làm xuất hiện tuần hoàn thiếu oxy tổ chức. Việc tăng chênh lệch oxy động – tĩnh mạch và sự biến đổi đường cong phân ly oxy – huyết cầu tố (dịch về bên phải) là các cơ chế bù trừ hướng đến đảm bảo oxy tốt nhất cho tổ chức khi tống máu cảu tim giảm.
Ở người có tuổi và người già trên nền tống máu giảm của tim, quan sát thấy sự phân bố lại hoạt động theo vùng các phần tống máu của tim ở các cơ quan. Mặc dù giảm thể tích phút của máu nhưng đối với não và mạch vành vẫn được cung cấp đầy đủ, trong khi đó ở thận và gan giảm đáng kể. Các giá trị tuyệt đối của thể tích máu thuộc trung tâm (trong ngực) không thay đổi theo tuổi. Nhưng tỷ số của nó đối với khối lượng của máu tuần hoàn chứng tỏ tăng tương đối. Qua đây ta thấy tăng thể tích một lần tim đập so với thể tích trung tâm của máu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *